ด้วยปาฏิหาริย์ พุทธคุณ ความศักดิ์สิทธิ์ บารมี
บันดาลความสุข ความเจริญ แด่ทุกท่าน
โทร. 081-918-8699, 088-697-4286
พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านวัดเมือง
พระหลวงปู่ทวด 2524 กรรมการพิมพ์กลาง
พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านวัดพะโค๊ะ
พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านวัดโพธิ์
พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านวัดทรายขาว
พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านวัดทรายขาว
พระหลวงปู่ทวดหลังเรียบเนื้อตะกั่ว
พระหลวงปู่ทวดหลังหนังสือเนื้อตะกั่ว
พระหลวงปู่ทวดหลังเตารีดวัดคอกหมู
พระหล่อลอยองค์เนื้อเงินสร้างเจดีย์พิมพ์ใหญ่อาจารย์นองสร้าง
พระหลวงปู่ทวดหลังเตารีดวัดไทร
พระหล่อลอยองค์เนื้อเงินสร้างเจดีย์พิมพ์กลางอาจารย์นองสร้าง
Copyright © 2012 prakhomkrong.com, All rights reserved. Contact zong3d@gmail.com